Veiligheid en crisisbeheersing

Steeds meer mensen wonen in gebieden die blootstaan aan overstromingsgevaar. Ook het geïnvesteerde kapitaal in die gebieden neemt gestaag toe. Daarom wordt het steeds belangrijker om de bescherming tegen overstromingen in overeenstemming te brengen met de kans op schade en slachtoffers.
Nederland is goed beschermd tegen overstromingen, maar waterveiligheid omvat een totaalpakket aan inzichten en maatregelen. Wij ondersteunen waterbeheerders om beter voorbereid te zijn als het echt misgaat.
Wij helpen met advies en onderzoek over de gehele waterveiligheidsketen: van normering van veiligheidsniveaus tot evacuatie bij dreigende overstroming.

Projecten

MIRT-onderzoek Marken

MIRT-onderzoek Marken

Marken is een van de drie gebieden waar een MIRT-onderzoek plaatsvindt naar de mogelijkheden van meerlaagsveiligheid. Het oorspronkelijke versterkingsplan kon niet op steun van de eilandbewoners rekenen, omdat het veel ruimte kostte. Ook waren er zorgen dat een hogere en bredere kade ongelijkmatig zal zetten op de slappe veengrond.  Lees meer


Flexibele evacuatiestrategie als antwoord op dreigende overstromingen

Flexibele evacuatiestrategie als antwoord op dreigende overstromingen

Veiligheidsregio IJsselland heeft samen met HKV een flexibele evacuatiestrategie uitgewerkt. De strategie bestaat uit een combinatie van preventieve en verticale evacuatie en speelt in op de zelfredzaamheid van mensen.  Lees meer


Nieuwe waterveiligheidsbenadering

Nieuwe waterveiligheidsbenadering

HKV heeft verschillende projecten uitgevoerd die bijdragen aan de nieuwe waterveiligheidsbenadering. Zo hebben we met een consequentieanalyse
in beeld gebracht wat de effecten zijn van de nieuwe waterveiligheidsnormen op de waterkeringen: de lengte van de te versterken waterkeringen en een inschatting van de investeringskosten. Lees meer