Veiligheid en crisisbeheersing

Steeds meer mensen wonen in gebieden die blootstaan aan overstromingsgevaar. Ook het geïnvesteerde kapitaal in die gebieden neemt gestaag toe. Daarom wordt het steeds belangrijker om de bescherming tegen overstromingen in overeenstemming te brengen met de kans op schade en slachtoffers.
Nederland is goed beschermd tegen overstromingen, maar waterveiligheid omvat een totaalpakket aan inzichten en maatregelen. Wij ondersteunen waterbeheerders om beter voorbereid te zijn als het echt misgaat.
Wij helpen met advies en onderzoek over de gehele waterveiligheidsketen: van normering van veiligheidsniveaus tot evacuatie bij dreigende overstroming.

Projecten

Deltaprogramma

Deltaprogramma

De belangrijkste bijdragen van HKV aan het Deltaprogramma liggen op het gebied van de nieuwe normering, het Deltamodel en het assisteren van de diverse deelprogramma’s. Lees meer


Mijn overstromingsrisico

Mijn overstromingsrisico

Hoe groot is het overstromingsrisico in uw buurt? HKV heeft een app gemaakt die voor elke postcode in Nederland laat zien hoe groot de kans op een overstroming is, door een doorbraak van een primaire kering of een regionale kering. Lees meer


Module Evacuatie Grote Overstromingen

Module Evacuatie Grote Overstromingen

Op initiatief van minister Schultz van Haegen werkt Rijkswaterstaat aan de Module Evacuatie Grote Overstromingen. Het doel van deze module is de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven bij overstromingen en evacuatie te vergroten. Lees meer