Risico en veiligheid

Steeds meer mensen wonen in gebieden die blootstaan aan overstromingsgevaar. Ook het geïnvesteerde kapitaal in die gebieden neemt gestaag toe. Daarom wordt het steeds belangrijker om de bescherming tegen overstromingen in overeenstemming te brengen met de kans op schade en slachtoffers. We analyseren de belastingen (waterstanden, stroomsnelheden, golven), de sterkte van de waterkeringen en de mogelijke gevolgen van een overstroming. Daaruit volgen richtlijnen voor normering en een plan van aanpak om de gestelde normen te realiseren.

Projecten

Deltaprogramma

Deltaprogramma

De belangrijkste bijdragen van HKV aan het Deltaprogramma liggen op het gebied van de nieuwe normering, het Deltamodel en het assisteren van de diverse deelprogramma’s. Lees meer


Wettelijk Toetsinstrumentarium

Wettelijk Toetsinstrumentarium

Beheerders van de belangrijkste Nederlandse waterkeringen toetsen iedere zes jaar of de keringen voldoen aan de wettelijke normen. Deze toetsing is verplicht volgens de Waterwet. Het Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI) bevat de methoden en regels die de beheerders bij de toetsing moeten gebruiken. Lees meer


Veiligheidsanalyse Oosterschelde

Veiligheidsanalyse Oosterschelde

HKV heeft voor het deelprogramma Zuidwestelijke Delta een quickscan uitgevoerd naar de veiligheid van de waterkeringen langs de Oosterschelde, nu en in de toekomst. Lees meer