Stage en afstuderen

Ruim tien studenten per jaar, meestal uit Delft, Wageningen of Enschede, doen bij ons hun afstudeerwerk of stage. In veel gevallen heeft dat ook hun eerste baan opgeleverd na het afstuderen. Als afstudeerder of stagiair kan je zowel in onze vestiging in Lelystad als Delft werken aan uitdagende watervraagstukken. De beschikbare onderwerpen wisselen snel en plaatsen we onder vacatures, maar je kan ook zelf met een interessant idee komen! Voor nadere informatie over stages en afstuderen: stuur een e-mail naar Carina Franco.

Lopende stages en afstudeeropdrachten:
 • Inez van Tilburg (TU Delft) - Onderzoek naar Risico gestuurd (maai)onderhoud in het regionaal systeem.
 • Martine Stam (TU Delft) - Onderzoek naar het effect van golfremmende vegetatie op de faalkans van rivierdijken.
 • Pieter Verheij (TU Delft) - Opstellen van een evacuatiestrategie gebaseerd op de overstromingsrisicobenadering.
 • Vineeth Maniyara (TU Delft) - Research on modelling techniques for water turbines using CFD, including the analysis of momentum generated by the turbine and force distribution along the turbine blades.
 • Jonas Harding (TUDelft) - Onderzoek op het gebied van Flood Safety Assesment of the Sinaï Desert.
 • Bart van Linge (TU Delft) - Numerical modelling of longitudinal training dams using Delft3D.
 • Stefan Jammers (TU Delft) - Modelleren van sedimenttransport over drempels in Delft 3D.

Afgeronde stages en afstudeeropdrachten:
 • Suzan van Haaster (Universiteit Utrecht) - Ondersteunende onderzoekswerkzaamheden in het project waterbodemmetingen met Fishfinders en in het project rondom trendanalyses Westerschelde (2017).
 • Matthijs Gensen (TU Delft) - Onderzoek naar golven in havens (2017).
 • Mirjam Flierman (TU Delft) - Onderzoek verkenning naar risicobenadering voor morfodynamiek op de Rijntakken (2017).
 • Lex Veerhuis (TU Delft) - Risicogestuurd beslissen over evacuatie op basis van de nieuwe risicobenadering en ontwerpmethode voor waterkeringen (2017).
 • Roy Daggenvoorde (UTwente) - Onderzoek naar Upper stage plane bed (2017).
 • Marlijn van Veen (TU Delft) - Onderzoek naar trendanalyse Westerschelde (2017).
 • Ruud Boom (UTwente) - Improving the prediction of hydraulic effects in stream restoration projects by multi-dimensional modelling (2016).
 • Jenny Pronker (TU Delft) - Onderzoek naar de translatiegolven in Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal (2016).
 • Bart Schilperoort (TUDelft) - Onderzoek op het gebied van actuele verdamping (2016).
 • Elsbeth Brandsma (UTwente) - Onderzoek naar houdbaarheid beleidsmatige afvoerverdeling splitsingspunten Rijntakken in relatie tot het nieuwe waterveiligheidsbeleid (2016).
 • Zhongqi Wang (TUDelft) - Analysing the flood defence system of the Huangpu River and picking a stretch for a case study and 2. Evaluating the failure probability of flood defences of the stretch by applying VNK method (2016).
 • Lexy Ratering Arntz (TU Delft) - Onderzoek naar het overstromingsrisico in Accra, Ghana (2016).