Nieuws

Stresstest wateroverlast

Stresstest wateroverlast

Nederland heeft mede onder invloed van klimaatverandering steeds vaker te maken met wateroverlast door extreme regenval. De Adviescommissie Water heeft een advies opgesteld op verzoek van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.

In het advies, dat van 9 mei jongstleden dateert, staat dat de commissie ervoor pleit dat gemeenten en waterschappen verplicht een gestandaardiseerde stresstest voor wateroverlast gaan gebruiken om de robuustheid van hun gebied in beeld te brengen. HKV biedt de Stresstest wateroverlast als dienst aan. Lees meer


Datum van lijn in waterloop bekend

Datum van lijn in waterloop bekend

De lijn in waterloop is een sponsorloop in teamverband langs de lijnen van het water in Flevoland. Op zondag 9 juli 2017 leggen we de 42 km lange route al hardlopend en fietsend af voor een goed doel van de stichting Aqua for All. Het belooft dit jaar bijzonder te worden want het wordt de vijftiende editie.

 Lees meer


Profielengenerator proberen?

Profielengenerator proberen?

Waterkeringbeheerders die hun dijken beoordelen, willen dit doen met gegevens die zo goed mogelijk aansluiten bij de werkelijke situatie in het veld. De profielengenerator, die HKV in 2016 introduceerde, is een hulpmiddel om snel en gemakkelijk maatwerk te leveren en lokale kennis makkelijk te integreren in de beoordeling van alle watersystemen in Nederland. Lees meer