Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Steeds meer overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Kans op overstroming? Een goede voorbereiding helpt!

Een mogelijke overstroming van een woongebied blijkt bij bewoners niet alleen een zekere mate van angst en bezorgdheid op te roepen, maar ook een gevoel van verantwoordelijkheid, dat belangrijk is voor preventief gedrag. Waterbeheerders die preventiebewust gedrag willen stimuleren, kunnen hier dus op inspelen. HKV'er Teun Terpstra en Joop de Boer en Wouter Botzen, onderzoekers van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de VU kwamen in hun artikel in het vaktijdschrift Risk Analysis tot deze conclusie. 

Lees meer