Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Steeds meer overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk.

Uitnodiging seminar waterveilig en klimaatbestendig inrichten op 5 februari

Waterveiligheid en klimaatbestendigheid zijn belangrijke randvoorwaarden voor het wonen, werken en recreëren in de regio. De Deltabeslissingen zetten in op het realiseren van nieuwe normen voor veilige dijken, een waterrobuuste en klimaatbestendige ruimtelijke inrichting en een goede evacuatie en crisisbeheersing. 

Binnen het thema Klimaatbestendigheid in ruimtelijke projecten: hoe organiseer en financier je dat? presenteert HKV'er Hanneke Vreugdenhil, in samenwerking met STOWA, een aantal voorbeelden van slimme combinaties die financieel uit kunnen.

Lees meer