Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Stresstest wateroverlast

Nederland heeft mede onder invloed van klimaatverandering steeds vaker te maken met wateroverlast door extreme regenval. De Adviescommissie Water heeft een advies opgesteld op verzoek van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.

In het advies, dat van 9 mei jongstleden dateert, staat dat de commissie ervoor pleit dat gemeenten en waterschappen verplicht een gestandaardiseerde stresstest voor wateroverlast gaan gebruiken om de robuustheid van hun gebied in beeld te brengen. HKV biedt de Stresstest wateroverlast als dienst aan.

Lees meer