Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Steeds meer overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk.

Evaluatie wateroverlast waterschap Peel en Maasvallei

In december 2014 en januari 2015 heeft HKV in opdracht van waterschap Peel en Maasvallei een onafhankeiljk evaluatie van de wateroverlast in de zomer van 2014 uitgevoerd.

Lees meer