Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Steeds meer overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk.

Jaarverslag 2014 online

In 2014 hebben we volop mogen bijdragen aan het waterbeheer in Nederland. Een van de belangrijkste gebeurtenissen was de afronding van de planfase van het Deltaprogramma. Het levert ons veel voldoening en werkplezier op dat we onze kennis en ervaring voor dit programma kunnen inzetten.

Ook in het buitenland hebben wij een sprong gemaakt. We waren in 2014 op vijf continenten tegelijk actief én onze buitenlandse omzet is in vier jaar tijd verviervoudigd.

Lees meer